Welkom op de interne nieuwspagina van Healing Tao

Hieronder kun je reageren op elkaars berichten.
Hou het leuk en vergeet niet uit te loggen bij het verlaten van de site.

Klik hier om terug te gaan naar de instructeurs-only pagina

 

Gilles Marin

 

 

 

 

Wie is Gilles Marin?
Gilles Marin is Senior Instructeur Universele Genezing Tao en Chi Nei Tsang (Taoïstische orgaanmassage), en Master Practitioner.

Hij is de oprichter en directeur van het Chi Nei Tsang Instituut in Berkeley, Californië en in Nice, Frankrijk.

Gilles heeft sinds 1976 massagetherapie gestudeerd en beoefend.

 

Gilles is geboren in het zuiden van Frankrijk, waar hij zijn diploma in onderwijsfilosofie behaald heeft.

Daarna gestudeerd bij Aikido Master Andre Noquet, [toen in de jaren zeventig en voorzitter van de Europese Aikido Federatie].

Gilles is de auteur van drie boeken:

– Healing From Within met Chi Nei Tsang
– Vijf elementen, zes voorwaarden: Een taoïstische benadering van emotionele genezing, psychologie en interne alchemie…
– Genezende Boeddha Palmen Chi Kung

Aisha Sieburth

UHTS Senior Instructor for Life Pulse Massage training class.
Researcher and co-author of the Life Pulse Massage book with Master Chia, Aisha Sieburth is a senior instructor of the Universal Healing Tao system, Chiang Mai, Thailand.

She lives and works in Avignon, France, as director of the School of the Tao of Vitality and Soulimet Association, which she founded in 1998 to bridge Eastern and Western approaches of ancestral healing arts and contemporary methods.

Born in Boston, USA, Aisha was initiated since early childhood in the traditional arts of meditation, healing body work, and classical dance in Japan, India, and Thailand. She holds a bachelor’s degree in Human Science and Fine Arts from Tufts University.

Following her path of unifying the spirit from within the body through energy work, her travels continue throughout Asia and Europe, deepening her research and artistic creation with much gratitude to her many teachers of Indian, Taoist Chinese and Thai medicine, and Kung Fu Wushu combined with kinesthetic anatomy for movement and her passion as a dancer and artist.

As a teacher and practitioner of Taoist energy work and Chi Nei Tsang, her workshops are the fruit of her experience offering a holistic approach for self-healing through energy consciousness, meditation, and movement inspired by the practices of ancient Taoist Inner Alchemy, Internal martial arts, and Chi Nei Tsang.

For more information contact Aisha Sieburth in France at www.taodelavitalite.org

 

Dirk Oellibrandt

Oprichter van Life Projects en Senior Healing Tao Instructeur
 
DO
Passie voor leven en wat het volle potentieel daarvan zou kunnen zijn is eigenlijk altijd kenmerkend geweest voor Dirk. Zijn talent is om mensen op een natuurlijke manier bij hun kern te brengen en hen te laten ervaren wat het ware potentieel en de weg is, die het leven hen aanbiedt.
 
 
Vanaf zijn dertiende waren intensieve natuurstudie en Oosterse krijgskunsten belangrijke aspecten in zijn leven. Later werd deze natuurstudie (via meditatie) de studie van zijn eigen natuur. Taoïsme en de innerlijke alchemie waren daarbij belangrijke sleutels voor hem. De hardere vormen van ’martial arts‘ maakten plaats voor de ’internal martial arts‘ zoals Tai Chi, Pakua Chuan en Chi Kung.
 
Een sterke drive om anderen te helpen in hun zoektocht en hun proces van ontwaken zorgde voor een lange studieperiode in therapeutische methoden. Saul Goodman, Mantak Chia, Daskalos en Barry Long waren voor hem inspiratiebronnen. Dirk heeft gedurende 12 jaar de opleiding 4Dimensioneel Bodywork geleid. Sinds 2004 verzorgt Dirk leiderschapstrainingen. Leiders in topposities uit politiek, bedrijf, onderwijs en wetenschap weten zich vooral geïnspireerd door de andere dimensies die hij in hun werk weet te brengen. Door zijn sterke aanwezigheid, zijn rijke therapeutische kennis en de ervaring die hij opdeed in de corporate wereld weet hij mensen met allerlei achtergronden en heel verschillende dromen te inspireren.

www.lifeprojects.be/nl
info@lifeprojects.be


 

 

Carsten Dohnke

Zomerretraite

Even bijkomen, opladen en een diepe innerlijke transformatie
op basis van oude oosterse, taoïstische methodes,
toegankelijk gemaakt
door Senior Tao instructeur Carsten Dohnke.

Inner Alchemie
Healing Qigong – Compassion Meditatie – Kan & Li

Beste vrienden en Tao-geïnteresseerden,

Ook dit jaar organiseren we weer onze unieke zomerretraite, intussen de vierde editie, van 8 tot 14 juli, in de bosrijke omgeving van Groesbeek, vlakbij Nijmegen.

Deze retraite, ook bekend als onze Kan & Li retreat, wordt al meer dan 20 jaar met succes in Duitsland gegeven door Carsten.
Dit maakt het op zichzelf al uniek, omdat Kan & Li, deze gevorderde meditatie slechts door een handvol leraren wereldwijd wordt onderwezen.

De kracht van deze retraite bestaat vooral in de eenvoud waarmee Carsten de meditaties en praktijken deelt en zeer toegankelijk maakt, zonder daarbij de kracht, diepe transformatie en schoonheid te verliezen.
Tijdens deze week zal je diepe recovery/herstel en transformatie ervaren, op meerdere niveaus van je bestaan, hier en nu: op fysiek, energetisch, emotioneel, intuïtief en spiritueel niveau.

Waardevol voor zowel gevorderden als voor nieuwsgierigen die affiniteit met lichaamswerk en/of meditatie hebben,
en een unieke kans om een eeuwenoude praktijk te leren kennen,
te ervaren en te verdiepen:
Meer informatie vind je onderaan.

De week bestaat uit een zorgvuldig gekozen en perfecte balans van Meditatie, Healing Qigong, Traditionele Chinese Geneeskunde,…
en ook Mantra en andere healing en recovery technieken komen aan bod. De impulsen worden voldoende afgewisseld met healing sessions, stilte, yin, tijd en ruimte voor jezelf, om te rusten en te verwerken.

Dus als je op zoek bent naar:

• Uit je hoofd komen en dieper contact met je lichaam
• Diep, blijvend herstel en hernieuwde energie
• Meer stabiliteit, helderheid, omdenken of een shift
• Meer of weer contact met je innerlijke bronnen zoals (zelf)liefde, libido, intuïtie,…
• Inzichten en diepere wijsheid
• Transformatie en persoonlijke/spirituele groei

Of gewoon lekker ontspannen in een bosrijke omgeving met een mooie groep…
dan is dit jouw uitnodiging om deel te nemen aan onze zomerretraite.
We kijken ernaar uit om samen met jou deze prachtige reis te maken.

Voor meer informatie over de retraite en om je aan te melden, ga naar:

Tao Zomerretraite 2024

Meer informatie over Carsten vind je op

onze nieuwe website (in het Duits).

Met warme groeten,
Carsten Dohnke Support Team

Lees meer:
In deze bijzondere week bouwen we de Taoïstische praktijken langzaam op. We beginnen met het ontspannen en herstellen van het fysieke lichaam, zodat je steeds meer kunt loslaten en het makkelijker wordt om steeds meer richting stilte en meditatie te gaan. In deze veilige, liefdevolle en zorgvuldig opgebouwde sfeer kan dan zich datgene aandienen waar je op dat moment behoefte aan hebt om stabiel, vitaal, helder of gewoon bij jezelf te blijven in deze uitdagende en veranderlijke tijd.
Tao-kenners zullen in deze week naast Kan & Li ook de hogere praktijken (inner alchemie) herkennen. Inner alchemie draagt de kracht in zich om je naar een innerlijke rustpool te begeleiden, innerlijke bronnen aan te boren die in het dagelijkse leven moeilijk te bereiken zijn en deze te transformeren in nieuwe helingskracht. Dit draagt langdurig bij tot diep lichamelijk en emotioneel herstel, levert meer vitaliteit, stabiliteit en helderheid op en opent de deur voor spiritueel ontwaken.
Voor degene die niet bekend zijn met Tao of inner alchemie is dit geen enkel probleem. Door de meer dan 40 jaar diverse intensieve training van Carsten is hij in staat om je dit gedurende deze week in alle eenvoud te laten ervaren zonder dat je de techniek eigen hoeft te maken. Als je nieuw bent, kun je ook de eerste 3 of 4 dagen van Inner Alchemie boeken.

Carsten geeft deze week les in het Engels.
Zijn partner Dewi De Waele is co-trainer.

Meer informatie & aanmelden

Welcome to our yearly
Tao Summer Retreat 2024

Relax, recharge, and undergo deep inner transformation
based on ancient Eastern, Taoist methods,
made accessible by
Senior Tao instructor Carsten Dohnke

Inner Alchemy
Healing Qigong – Compassion Meditation – Kan & Li

Dear friends and Tao enthusiasts,

We are excited to announce our summer retreat, now in its fourth edition, taking place from July 8th to 14th in the beautiful nature of Groesbeek, near Nijmegen.

This retreat, also known as our Kan & Li retreat, has been successfully held in Germany for over 20 years by Carsten. This in itself is quite unique, as this advanced meditation is taught by only a handful of teachers worldwide.

The strength of this retreat lies in the simplicity with which Carsten shares this meditation practice, without compromising its power, deep transformation, and beauty. This makes it valuable for both advanced practitioners and newcomers with bodywork and/or meditation experience.
So it’s a unique opportunity to explore, experience,
and deepen an ancient practice:
Scroll for more information below.

During this week, you will embark on deep recovery and transformation
on the five levels of being, here and now:
physically, energetically, emotionally, intuitively, and spiritually.

The week consists of a carefully chosen and perfectly balanced combination of Tao practices – you will be guided through: Meditation, Healing Qigong, Traditional Chinese Medicine,…
Also Mantra and other healing and recovery techniques are part of this week. There will be ample time and space for personal rest and reflection.

So if you are seeking to:

• Get out of your head and deepen your connection with your body
• Achieve deep, lasting recovery and renewed energy
• Attain more stability, clarity, and shift your perspective
• Reconnect with your inner resources such as (self) love, libido, intuition, etc.
• Gain insights and deeper wisdom
• Experience transformation and personal/spiritual growth

Or simply relax in a forest environment with a beautiful group of people, then this is your invitation to join our summer retreat.

We look forward to embarking on this wonderful journey together.
For more information about the retreat and to register, please visit:

Tao Summer Retreat 2024

You can find more information about Carsten on

our new website (in German).

Warm regards,
Carsten Dohnke Support Team

Read more:
Throughout this special week, we will gradually build up to Taoist practices. We will start by relaxing and restoring the physical body, allowing you to release more and move towards stillness and meditation. In this safe, loving, and carefully crafted atmosphere, whatever you need to stay stable, vital, clear, or simply stay with yourself during these challenging and changing times will naturally emerge.
Tao enthusiasts will recognize the higher practices (inner alchemy) alongside Kan & Li during this week. Inner alchemy has the power to guide you to an inner pole of peace, tap into inner resources that are difficult to access in daily life and transform them into new healing power. This contributes significantly to deep physical and emotional healing, provides more vitality, stability, and clarity, and opens the door to spiritual awakening.
For those unfamiliar with Tao or inner alchemy, this is not a problem. With over 40 years of diverse intensive training, Carsten is able to guide you through this experience with simplicity during this week, without requiring you to master the technique. If you’re completely new, you can also book the first 3 or 4 days of Inner Alchemy: Healing Qigong and Compassion Meditation.

Carsten will conduct this week’s sessions in English.
Carsten’s partner Dewi De Waele is co-teacher.

carsten2

Carsten Dohnke (1963) is een internationaal erkend en gewaardeerd leraar in Qigong, Tai chi en meditatie met 30 jaar ervaring. Ook is hij ontwikkelaar en opleider van de internationale leergang tot Qigong leraar. Deze leergang geeft hij in Duitsland en België. Inmiddels is er een aantal Vlaamse en Nederlandse studenten intensief bij de leergang betrokken en opgeleid.

Hij volgde een universitaire studie Chinese taal en filosofie waarin hij cum laude afstudeerde. Hij leefde 4 jaar in Taiwan en studeerde bij oude Shaolin meesters Kungfu en meditatie. Hij is inmiddels 18 jaar leerling en assistent van Mantak Chia (Tao Yoga) en is in de leer geweest bij meester Li Jun Feng (Shengzhen Qigong). Momenteel is hij leerling bij meester Shangshi.

Carsten Dohnke heeft kennis van Qigong, TCM (Traditional Chinese Medicin), Innerlijke Alchemie, de Mystieke school, het Taoisme en meditatie en helingsbehandelingen. Hij heeft een groot scala aan didactische vaardigheden en weet kennis en het aanleren van bewegingen in de Qigong op een prettige en speelse manier over te brengen.

Barry Spendlove

In Memorium

Barry is onlangs overleden in de nacht van 22 /23 juli 2022  en we zullen hem missen.

Healing Tao Senior Instructor Barry Spendlove uit Wales is vertrokken uit onze aardse frequentie.

Als je hem gekend hebt, zul je onmiddellijk zijn glimlach en warme hartfrequentie in jezelf ervaren als je aan hem denkt. Cheers Forever Barry!

Je geschenk aan de wereld is onbeschrijfelijk, wat een pure, lichte, speelse ziel ben je. Speel nu in het eeuwige licht. Je bent voor altijd in ons hart,

Barry bestudeerde Taoïstische praktijken sinds 1987 en certificeerde zich als Instructor in 1994 en als Senior Instructor in 2002. Zijn leraren waren Meester Mantak Chia, Michael Winn,Dirk Oellibrandt en, meest belangrijk, zijn studenten.

Barry bracht de Tao over op een fysieke, yinne manier waarbij hij zich heeft gefocust op de authentieke expressie van de Oorsprong. Zijn nadruk lag op het integreren van de Taoïtische praktijk in het dagelijkse leven. Barry had zijn eigen Taoïstisch centrum in Colwyn, Wales en gaf veelvuldig les in België en Nederland op uitnodiging.

Warmte, bezieling en zachte humor kenmerkten hem.

En filmpje van Arie Schockaert

https://youtu.be/BJdGxcwAqR8

Masahiro Ouchi

 masahiro-ouchi

Masahiro Ouchi is een Japanse senior Healing Tao instructeur en Chi Nei Zhang senior Teacher die wereldwijd les geeft. Hij is de oprichter en directeur van het Healing Tao centrum in New York en Japan. Masahiro Ouchi geniet veel bekendheid in De Verenigde Staten en Azië. Hij heeft in zijn workshops het vermogen om complexe zaken terug naar eenvoud te brengen op een speelse manier.  Het is altijd een feest om zijn workshops te volgen.

De methodieken die Master Masahiro Ouchi gebruikt in zijn workshops dragen bij aan effectief en succesvol functioneren en hebben in ieder geval als resultaat om in tijden van crisis en onzekerheid stress en spanning beter te kunnen hanteren.

Masahiro brengt de praktijk van de Tao terug tot zijn essentie daarmee wordt het zo simpel dat het voor een ieder toegankelijk wordt zijn benadering is speels met de oprechte blijheid van een kind.

Sinds 2009 doceert hij jaarlijks in ons land.

 www.taozenlife.info

 

Juan Li

Juan Li – 2024

Online classes by Juan Li

 

Dear follower of Juan Li,

The wonderful training CENTERING YOUR MIND can be followed online. You can do the training in your own time and in the comfort of your own home. The training exists of 3 workshops of 8 to 9 sessions of 2 hours each.

 

CENTERING YOUR MIND

HOW TO DEAL WITH CHANGE AND CONFUSION

 

The mind is the most powerful instrument of the creation. The purpose of all the great systems of personal development created throughout human history, have the single aim of developing the full potential of the mind as a platform to experience the real Self.

 

The first question to ask is, to what degree are you in control of your thoughts, beliefs, decisions you make and how you view the world?

 

There are two broad categories of people in the world right now: first are those who relinquish the management of their minds to others by giving up their capacity to think, judge and arrive at conclusions. They let the opinions of others become their opinion without investigating if the conclusions others have arrived are valid or not. The first category is made up of followers of other’s opinions. Those opinions can come from politicians, experts, scientists, TV presenters, social media “influencers”, gurus, swamis, lamas, preachers or Tao masters and teachers. There is a second category of people who don’t take the conclusion of others as final; instead, they investigate, gather information from many sources, and only after much investigation, arrive at conclusions of their own. The second group retains control over the decisions they make and as a result have a great degree of control over their mind. The second category of people is made up of leaders not of followers. Leading begins by taking initiative to find out what things are instead of what they appear to be (I Ching, hexagram 22). All great systems of self-development, including the Daoist, are based on the mind training and mind management approach of the second category of people.

 

The training is for developing leaders, what the I Ching calls “the superior person”, not followers. The person who follows relinquishes control of the most powerful instrument in the creation.

 

We are living in an era in which the capacity to manipulate information and control thoughts for commercial, political, and spiritual purposes, is at a peak in human history. Never before has so much power to control the mind been concentrated in the hands of so few. Those who control the information, control the thoughts, control the vocabulary used, control the opinions, control how the person views the world and controls the decisions made. The person relinquishing control of its mind loses control over its thoughts, feelings, emotions, experiences, and spiritual development

 

The Tao teachings have been in the West for more than 40 years and time has made abundantly clear that learning to work with energy, developing grounding, clearing emotions, or becoming a sexual superman, can all be accomplished with minimal mental training and with selfish tendencies remaining intact. Developing powers to manipulate energy has never been the ultimate purpose of the original Tao teachings. The opening of the three cauldrons is a process raising consciousness from the selfish level of the first cauldron to the altruistic state of the second cauldron and the realization of one’s true nature as pure awareness or Original Mind at the third cauldron. Some of the basic requirements for such process are:

 

-Experiencing the distinction between pure awareness and the mind.
-How the mind is structured into six fundamental functions.
-How the mind works under the influence of the three basic tendencies.
-How to clear negative paths and establish positive ones.
-How adaptability, attention, focus of the intention and wellbeing are all functions of mental clarity.

 

In this important class we learn the fundamental steps for learning how to use the mind properly. The training involves the difficult task of transforming unconscious habits of reacting by progressively increasing clarity, awareness and how to develop a mind that works in one’s favor instead of against us. The mind can be our worst enemy or greatest ally depending on how it is trained.

 

Why join this workshop

 

Following this program will give you a solid base for skillfully using the mind in these times of rapid change, breakdown of structures, social upheaval, and great confusion. The ultimate purpose of this year-long training is experiencing the true happiness which comes from accessing one’s true nature and in the process assisting others to develop the full potential of their minds

 

Register now

 

The structure of the program of Centering your mind

 

The mind training program is a year-long practice program divided into three workshops of eight to nine sessions each:


Mind 1

The first part consists of the basic principles of mind training:
– The distinction between pure awareness and the mind.
– Mental impressions as the foundation for character and personality.
– The six fundamental functions of the mind.
– The three basic tendencies conditioning the mind.
– Mental fluctuations and the creation of unconscious tendencies.
– How mental paths are created and how to transform negative ones into positive ones.

 

Mind 2

 The second part consists of the different aspects of Gayatri mantra for mind purification and discernment of one´s true nature. In the vast repertoire of mantras, Gayatri stands supreme as the ultimate means for establish positive mental pathways and clearing the clouds of ignorance of one’s true nature.

 

Mind 3

The third part trains in how to use the intention by freeing the will, organizing priorities, and setting worthy goals. The efficiency using the intention depends on mental, emotional, and spiritual clarity combined with a harmonious lifestyle generated by the first and second stage of the mind training programng

The most effective is to follow all three programs, but it is possible to follow only one or two programs, that depends on how many time you have trained with Juan Li before.

 

Who is Juan Li

 

Juan Li has had a long and intensive collaboration with Mantak Chia from the eighties. He illustrated and edited his first twelve books. Over the years Juan has developed a personal style of teaching Healing Tao, mixing it with elements of the Tibetan Buddhist practice. Juan is a master in the I Ching and Tai Chi, and teaches in more than 16 countries in Europe and the Americas.

 

Read more about Juan Li    Click here

 

Cost

 

Mind 1: € 225 for 9 online sessions of 2 hours

Mind 2: € 200 for 8 online sessions of 2 hours

Mind 3: € 225 for 9 online sessions of 2 hours

 

Registration

 

1 –  Please register by clicking the “REGISTER NOW” button.

2 –  Fill in the e-mail that pops up, and send it to Neska@healingtao.info.

3 –  Transfer your payment

Mind 1 € 225

Mind 2 € 200

Mind 3 >€ 225

to the bank account of:

      Stichting Healing Light

      IBAN: NL10 INGB 0006 5167 85

      BIC: INGBNL2A

      Concerning: Payment MindX*, “your name”

 

*(For the X you fill in whether you want to do program 1, 2, or 3, or the combination of your preference (12, 23, 13, 123), the total amount you have to pay depends on the progam(s) you want to attain)

 

4 –After registration and Payment you will receive a confirmation e-mail with you personal link and password for the online sessions. Access to the recordings is available for a period of max. 3 months after receiving your personal login code. Next to this You will also receive the theory (text) and the audio recordings of the meditations at your disposal.

 

Prerequisites

 

The introductory level of the Inner Smile, Six Healing Sounds and the Microcosmic Orbit.

  

 

DISCLAIMER

 

The workshops organized by the Healing Tao foundation and the Healing Light Foundation in The Netherlands aim to enhance self-practice and self-development. They are in no way intended as medical treatment or medical care and can never replace consulting a general practitioner or any other medical doctor.

 

Register now

 

 

Questions? Please contact info@healingtao.info

 

We hope you will enjoy and benefit from the online courses,
Juan Li

Neska Ong a Kwien

Carin Borsboom

Wim Schermer

 

Michael Winn

Michael Winn heeft een heel eigen manier ontwikkeld om het vormloze op zinvolle en verdiepende wijze vorm te geven. Onze verbinding met het Taoïsme wordt hierdoor verruimd en we krijgen een dieper psychologisch inzicht in de wijze waarop dit in ons eigen leven toepasbaar is.

Eind jaren zeventig in New York maakte Michael Winn samen met Juan Li deel uit van de eerste groep westerse cursisten van Mantak Chia. Hij heeft een belangrijke bijdrage geleverd met het toegankelijk maken van de Tao voor het Westen. Vanuit deze samenwerking ontvouwde zich het Healing Tao systeem. Hij schreef veel teksten voor Mantak Chia’s eerste zeven boeken, zoals de Taoïstische geheimen der Liefde.

Michael Winn komt regelmatig naar Nederland, sinds 2013 geeft hij ook lezingen en workshops voor beginnende cursisten. www.healingtaousa.com

Mantak Chia

(meer…)

Internationale Gastdocenten

Online workshops Centering your mind by Juan Li 2024

info

 

Zomer retraite 2024 Carsten Dohnke

 

info

healingtao.info download