Ethische code

Mantak Chia op formulieren : AI CI en SR

VI    Ethics

1.    Demonstrate acceptance of a clear, respectful and friendly Continental Instructor Network

2.   Constantly respect Master Chia, Universal Tao teachings, instructors, and all students in our words and actions

        a) Foster cooperation, sharing and trust amongst Instructors as well as in

            UHT organization
b) Being helpful and compassionate amongst each other
c) Clear, honest and open communication
d) Teaching in the same area we maintain the principle of abundance

3.   Actively seek cooperation between instructors and being  accountable for the quality of the UHT System

4.   Be clear when informing students about fees, conditions of the class,
duration, and expected results (for instance, students of the sexual practices
understand that the practices are internal and they will receive instructions while sitting in their chairs, and that there will be no nudity or any actual sexual practice in the class).

5.   Be honest in representing our background and experience to students and the general public;

6.   Be scrupulous in maintaining the boundaries of the teacher-student relationship and be clear in our communications. Never be involved in sexual affairs with actual students;

7.   Be, from the beginning, clear/transparent about economic conditions with workshop organizers and with students;

8.   Give your best to be a model of the UHT teachings;
a. be a good model and honest as a human being;
b. good listener to the real needs of your student
c. keep in mind the spiritual development of your students
d. create ways to spread the teachings
e. be and act in accordance to the Taoist virtues

9.   We are aware of our powerful position and honour the responsibility to  harmoniously develop the UHTS and its organization

Ethische Gedragscode (tijdelijke vertaling van bovenstaand,Mantak Chia ,ethics)

1.   Toon een houding die duidelijk, respectvol en vriendelijk is naar het wereldwijde instructeurnetwerk.

2.   Respecteer Master Chia, en zijn Universele Tao-leringen, de instructeurs en alle studenten in woord en daad.
a) Bevorder samenwerking en een omgeving van delen en vertrouwen tussen instructeurs onderling en in de UHT-organisatie
b) Behulpzaam en medelevend zijn onder elkaar
c) Duidelijk, eerlijk en open communiceren.
d) Onderwijzers in hetzelfde gebied handhaven het principe van overvloed

3.   Actief zoeken naar samenwerking tussen instructeurs en mede verantwoordelijkheid nemen voor de kwaliteit van het UHT-systeem

4.   Geef duidelijke heldere informatie aan uw studenten over tarieven, de voorwaarden van de klas, de duur en de verwachte resultaten.
(bv studenten die mee doen met interne seksuele trainingen zoals Healing Love
Dat zij goed begrijpen dat de oefeningen en de instructies mondeling gegeven worden in een besloten ruimte en er geen naaktheid en seksuele handelingen met elkaar of door de leraar verricht worden in de klas.

5.   Vertegenwoordig onze achtergrond en wees eerlijk over je ervaring voor studenten en  het grote publiek;

6.   Wees nauwgezet in het onderhouden van de grenzen van de leraar-student relatie en wees duidelijk in communicatie. Wees nooit betrokken bij seksuele affaires met je studenten;

7.   Wees vanaf het begin duidelijk en transparant over economische omstandigheden met organisatoren van workshops en met studenten;

8.   Geef het beste van jezelf zodat je een rol model bent van de UHT-leringen;

a. Wees een  goed voorbeeld en eerlijk als een mens;
b. Wees een goede luisteraar voor de echte behoeften van je student
c. Houdt rekening met de spirituele ontwikkeling van je studenten
d. Creëer manieren om de leringen te verspreiden
e. Wees en handel in overeenstemming met de taoïstische deugden

9.   We zijn ons bewust van onze krachtige positie en respecteren de
verantwoordelijkheid om de UHTS en de organisatie ervan op harmonieuze wijze te ontwikkelen

healingtao.info download