Inge Maassen

 

Telefoon. 070 351 5194Inge Maassen Senior Teacher
Website : www.healingdao.nl
E-mail: imaassen@hetnet.nl
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Healing Tao teacher sinds 1992
Senior Universal Healing Tao Teacher sinds 2009
 

Inge is van oorsprong uitgever, en werkte een twaalftal jaren voor “Nieuwetijds” uitgeverijen als Ankh-Hermes en Elmar. Zij werd in ’79 sannyasin (van Osho) en ervoer in die jaren zeer rechtstreeks – zowel in Poona als in de uitgeverijwereld – de vele vormen van bewustzijnsontwikkeling die deze tijd bood. Zowel Osho als Rudolf Steiner als haar opleidingen in de Klassieke Homeopathie en Gestalt-psychologie, brachten haar veel inzicht in de manier waarop mensen met hun energie plachten om te gaan en de wijze waarop ziekten gecreëerd worden.
 

Opleiding
Eind jaren ’80 maakte zij kennis met de Tao en ging trainen bij Mantak Chia. In 1992 werd zij door hem gecertificeerd als Healing Tao teacher. Sinds 1995 leeft zij van haar lessen en privé consulten.
 

Inge vertaalde vier van Mantak Chia’s boeken:
-Van stress naar evenwicht
-Chi Zelfmassage
-De Innerlijke structuur van Tai Chi
-Kosmische Chi Kung.
 

Specialismen
Binnen de Healing Tao ontwikkelde Inge Maassen specifieke vrouwen-trainingen, en creëerde zij zelf een tweetal nieuwe specialismen:
De Tao van de energetische communicatie
(wat gebeurt er op energie-niveau wanneer je in gesprek bent met een ander)
en Orgaan-opstellingen, deze laatste naar de familie-constellaties van Bert Hellinger.
Van Dirk Oellibrandt leerde zij de Meridiaan Chi Kung, die een versnelde input heeft op de fysieke gezondheid en vitaliteit.
Zij begeleidt Applicatiecursussen (Innerlijke glimlach / Helende klanken en Aarding / Centering / Structuur, volgend jaar ook Energetische Communicatie)
voor teachers en therapeuten die deze technieken graag aan hun eigen cliënten en cursisten willen doorgeven.

Inge bij Masahiro

Opleiding voor Healing Tao Instructeurs
Inge begeleidt, samen met Birgit Haberkamp, Healing Tao studenten die graag Instructeur willen worden; vraag bij haar of bij Birgit informatie aan.
 

Privé consulten
Het is mogelijk om met specifieke problematiek aan de slag te gaan, onder begeleiding van Inge. Zij maakt daarbij gebruik van haar kennis en kunde vanuit haar opleidingen in de Homeopathie, Gestalt-psychologie, Sexual Grounding en Yoga van de Kringspieren. Naast Healing Tao consulten waarbij zij oefeningen en meditaties meegeeft, geeft zij ook EMDR trauma-verwerking.
 

Inge geeft les in:
Healing Tao Basis, Healing Love, specifieke Healing Tao voor vrouwen (o.a. Hormoon- en Klierbalans), Fusie I, II, III, Beenmerg Nei Gong en Beenmerg Advanced,
Cosmic Healing I, II en III, Orgaan-opstellingen en Energetische Communicatie.
Als losse Tao-onderdelen geeft zij Tao-Yin, Tantien Chi Kung en Meridiaan Chi Kung. Verder de opleidingsgerichte Applicatie-cursussen.
Inge geeft voornamelijk les in Den Haag en Rotterdam, op uitnodiging ook elders in het land, en in het buitenland.
 

Voor informatie en afspraken kunt u e-mailen imaassen@hetnet.nl
of bellen: 070 3515194.

healingtao.info download