Algemeen

 

Healing Tao

Healing Tao is een zeer effectief systeem van chi kung oefeningen en meditaties waarmee we zowel onze vitaliteit als ons zelf-inzicht vergroten. De lessen worden meestal gegeven in groepen, maar het is een individuele training waarbij je zelf onderzoekt wat goed voor je werkt. De oefeningen worden met aandacht uitgevoerd en hebben een actieve- en een rustfase (yang en yin), zodat je steeds kunt oefenen met die balans tussen actief zijn en rusten. De levenskunst en levenslust van taoïsten klinken in de training door. Zij waren meesters in het precies doen wat nodig is op het juiste moment en vooral niet meer. Geleidelijk aan herstel je de balans in je lichaam en in je emotionele zijn. Je krijgt gevoel voor de natuurlijke stroom van het leven en kan daar steeds meer in meegaan. Doen door niet-doen, noemen de taoïsten dat.

 

Achtergrond

Healing Tao is gebaseerd op eeuwenoude taoïstische kennis en ervaring. De Chinees/Thaise leraar Mantak Chia heeft deze kennis en ervaring doorgegeven gekregen van zijn Chinese leraar One Cloud, met de bedoeling dat hij ze voor het Westen toegankelijk zou maken. Hij heeft deze inzichten dan ook verzameld en geordend tot een voor westerlingen beoefenbaar systeem. Taoïsten gaan ervan uit dat de processen die zich in het lichaam afspelen volgens dezelfde principes werken als die in het universum. “Zo binnen, zo buiten”, vinden zij. Wij zijn verbonden met de wereld om ons heen. Als je de Healing Tao training volgt, ga je deze verbondenheid steeds sterker ervaren.

 

Zachte kracht

Een basisprincipe bij de Healing Tao is het werken met ‘I-kracht’. Dit Chinese begrip kan ongeveer vertaald worden met ‘innerlijke glimlach’, of ‘zachte intentie’. Als we deze kracht ontwikkelen, ontwikkelen we iets dat sterker is dan wilskracht en de daarmee verbonden spierkracht en veel minder vermoeiend. We werken met zachte ogen, een zachte blik naar onszelf. Dit ontspant het zenuwstelsel en kalmeert met name de adrenalineklieren, die op stress reageren. Onze zachte ogen richten we naar binnen en raken alles in onszelf aan met een glimlach die ontspannend en helend werkt. Als we op deze manier naar onze organen kijken, worden ze gevoed en hersteld, en komen ook de emoties in balans. Alle nieuwe cellen die aangemaakt worden – bij duizenden tegelijk – tijdens onze zachte blik, zijn veel gezonder dan de voorgaande oude cellen.

Taoïsten maken geen onderscheid in fysiek of psychisch, zodat het hele gepuzzel over die vraag kan wegvallen. In het respectvolle contact met onszelf, kunnen we de signalen van ons lichaam leren opvangen en er juist op de meest effectieve manier op reageren.

 

Inzicht in energie

Onze energie is van nature stromend. Alle onderdelen in onszelf worden steeds van voedende energie voorzien. Die energie voert ook afval af en houdt een goede balans in stand. Als de stroom geblokkeerd raakt, kun je vermoeidheid of pijn ervaren, zelfs als er wél energie is. We kunnen ruimte maken voor de levensstroom door spanningen los te laten en blokkades te verzachten. De ontgifting die dan op gang komt kan tijdelijk klachten geven, maar zorgt er daarna voor dat alle cellen beter kunnen werken. Om de belangrijkste organen in ons lichaam schoon te maken, gebruiken we in de Healing Tao de techniek van de “helende klanken”, waarbij de organen met geluid, beweging en afstemming op de energie van de natuur, weer in hun eigen kracht worden hersteld.

 

Sterk centrum

Om onze gezondheid te versterken is het verder ook belangrijk om te voorkomen dat er niet zomaar energie weglekt. Daarvoor is het nodig om de energie te bundelen in het buikgebied (tantien). Dit is het gebied van waaruit we als foetus zijn gegroeid en gevoed – en ook nu nog wordt ons hele systeem van hieruit onderhouden. Als dit gebied krachtig en levendig is, kan het de energie van de natuur en van de aarde aantrekken en kunnen alle meridianen (energiebanen in ons lichaam) doorstromen. We trainen de kringspieren in de bekkenbodem om deze energie op een goede manier “vast” te houden.

Innerlijke structuur
Naast de zachtheid die nodig is om de energie te laten stromen, is er in Healing Tao ook kracht. We leren gebruik te maken van de structuur van ons lichaam – van botten, spieren en pezen – en komen daardoor krachtig en toch ontspannen in het leven te staan. Eigenlijk is er pas ontspanning en overgave aan de levenskracht mogelijk, wanneer je de veiligheid ervaart van een innerlijke structuur. De organen krijgen de ruimte om te werken, de energie kan goed stromen en we hoeven niet zoveel inspanning te leveren om ons staande te houden; de hele structuur is totaal vanzelfsprekend vanuit de aarde opgebouwd. Daarin kun je loslaten en aarden. Van daaruit word je weer teruggeduwd, het leven in.

 

Seksuele energie

We kunnen onze vitaliteit verder vergroten door gebruik te maken van onze eigen de seksuele energie. Seksuele energie is een enorme kracht die in staat is nieuw leven te vormen. Maar ze kan ook jouw eigen vitaliteit flink versterken. In de Healing Tao leren we om deze energie te verfijnen en ons lichaam ermee te voeden. We gebruiken hiervoor geen opgewonden energie, maar de pure energie uit onze eierstokken en testicles. Deze praktijken helpen ons om sterken er gezonder te worden, en beter geaard te zijn.

 

Meer informatie

Klik op de diverse Trainingen links bovenin, te beginnen bij Healing Tao Basis

en verder bij Produkten, de boeken van Mantak Chia.

 

Tekst: Arri Berghout en Eva van der Plas

healingtao.info download