Missie

 

Het streven van Stichting Healing Tao Opleidingen is studenten op te leiden in netwerkkringen met een warme onderlinge band zodat er op den duur een coherent veld van elkaar ondersteunende Healing Tao-instructeurs en Daoïstische docenten ontstaat.

 

Stichting Healing Tao Opleidingen biedt kwalitatief hoogstaande beroepsopleidingen in de Daoïstische traditie, dé Oosterse traditie waarin het lichaam de plek is waar emotionele balans, geestelijk welbevinden en spiritualiteit hun fundament vinden. De aan te leren kennis en vaardigheden stammen uit de levende praktijk van de Dao, worden doorgegeven met respect voor de Oosterse traditie van het Daoïsme en waar nodig toegankelijker gemaakt voor de Westerse mens.

 

Alle opleiders zien het belang in om vanuit het hartcentrum te starten. De innerlijke glimlach, een ruim en compassievol hart en de goede fysieke structuur zijn daarbij essentieel. Ieder streeft naar een open sfeer van gelijkwaardigheid zodat aanstaande docenten en begeleiders op hun beurt werken vanuit gelijkwaardigheid en wederzijds vertrouwen en met respect voor ieders eigen natuur en ontwikkelingsweg.

healingtao.info download