Carsten Dohnke

Zomerretraite

Even bijkomen, opladen en een diepe innerlijke transformatie
op basis van oude oosterse, taoïstische methodes,
toegankelijk gemaakt
door Senior Tao instructeur Carsten Dohnke.

Inner Alchemie
Healing Qigong – Compassion Meditatie – Kan & Li

Beste vrienden en Tao-geïnteresseerden,

Ook dit jaar organiseren we weer onze unieke zomerretraite, intussen de vierde editie, van 8 tot 14 juli, in de bosrijke omgeving van Groesbeek, vlakbij Nijmegen.

Deze retraite, ook bekend als onze Kan & Li retreat, wordt al meer dan 20 jaar met succes in Duitsland gegeven door Carsten.
Dit maakt het op zichzelf al uniek, omdat Kan & Li, deze gevorderde meditatie slechts door een handvol leraren wereldwijd wordt onderwezen.

De kracht van deze retraite bestaat vooral in de eenvoud waarmee Carsten de meditaties en praktijken deelt en zeer toegankelijk maakt, zonder daarbij de kracht, diepe transformatie en schoonheid te verliezen.
Tijdens deze week zal je diepe recovery/herstel en transformatie ervaren, op meerdere niveaus van je bestaan, hier en nu: op fysiek, energetisch, emotioneel, intuïtief en spiritueel niveau.

Waardevol voor zowel gevorderden als voor nieuwsgierigen die affiniteit met lichaamswerk en/of meditatie hebben,
en een unieke kans om een eeuwenoude praktijk te leren kennen,
te ervaren en te verdiepen:
Meer informatie vind je onderaan.

De week bestaat uit een zorgvuldig gekozen en perfecte balans van Meditatie, Healing Qigong, Traditionele Chinese Geneeskunde,…
en ook Mantra en andere healing en recovery technieken komen aan bod. De impulsen worden voldoende afgewisseld met healing sessions, stilte, yin, tijd en ruimte voor jezelf, om te rusten en te verwerken.

Dus als je op zoek bent naar:

• Uit je hoofd komen en dieper contact met je lichaam
• Diep, blijvend herstel en hernieuwde energie
• Meer stabiliteit, helderheid, omdenken of een shift
• Meer of weer contact met je innerlijke bronnen zoals (zelf)liefde, libido, intuïtie,…
• Inzichten en diepere wijsheid
• Transformatie en persoonlijke/spirituele groei

Of gewoon lekker ontspannen in een bosrijke omgeving met een mooie groep…
dan is dit jouw uitnodiging om deel te nemen aan onze zomerretraite.
We kijken ernaar uit om samen met jou deze prachtige reis te maken.

Voor meer informatie over de retraite en om je aan te melden, ga naar:

Tao Zomerretraite 2024

Meer informatie over Carsten vind je op

onze nieuwe website (in het Duits).

Met warme groeten,
Carsten Dohnke Support Team

Lees meer:
In deze bijzondere week bouwen we de Taoïstische praktijken langzaam op. We beginnen met het ontspannen en herstellen van het fysieke lichaam, zodat je steeds meer kunt loslaten en het makkelijker wordt om steeds meer richting stilte en meditatie te gaan. In deze veilige, liefdevolle en zorgvuldig opgebouwde sfeer kan dan zich datgene aandienen waar je op dat moment behoefte aan hebt om stabiel, vitaal, helder of gewoon bij jezelf te blijven in deze uitdagende en veranderlijke tijd.
Tao-kenners zullen in deze week naast Kan & Li ook de hogere praktijken (inner alchemie) herkennen. Inner alchemie draagt de kracht in zich om je naar een innerlijke rustpool te begeleiden, innerlijke bronnen aan te boren die in het dagelijkse leven moeilijk te bereiken zijn en deze te transformeren in nieuwe helingskracht. Dit draagt langdurig bij tot diep lichamelijk en emotioneel herstel, levert meer vitaliteit, stabiliteit en helderheid op en opent de deur voor spiritueel ontwaken.
Voor degene die niet bekend zijn met Tao of inner alchemie is dit geen enkel probleem. Door de meer dan 40 jaar diverse intensieve training van Carsten is hij in staat om je dit gedurende deze week in alle eenvoud te laten ervaren zonder dat je de techniek eigen hoeft te maken. Als je nieuw bent, kun je ook de eerste 3 of 4 dagen van Inner Alchemie boeken.

Carsten geeft deze week les in het Engels.
Zijn partner Dewi De Waele is co-trainer.

Meer informatie & aanmelden

Welcome to our yearly
Tao Summer Retreat 2024

Relax, recharge, and undergo deep inner transformation
based on ancient Eastern, Taoist methods,
made accessible by
Senior Tao instructor Carsten Dohnke

Inner Alchemy
Healing Qigong – Compassion Meditation – Kan & Li

Dear friends and Tao enthusiasts,

We are excited to announce our summer retreat, now in its fourth edition, taking place from July 8th to 14th in the beautiful nature of Groesbeek, near Nijmegen.

This retreat, also known as our Kan & Li retreat, has been successfully held in Germany for over 20 years by Carsten. This in itself is quite unique, as this advanced meditation is taught by only a handful of teachers worldwide.

The strength of this retreat lies in the simplicity with which Carsten shares this meditation practice, without compromising its power, deep transformation, and beauty. This makes it valuable for both advanced practitioners and newcomers with bodywork and/or meditation experience.
So it’s a unique opportunity to explore, experience,
and deepen an ancient practice:
Scroll for more information below.

During this week, you will embark on deep recovery and transformation
on the five levels of being, here and now:
physically, energetically, emotionally, intuitively, and spiritually.

The week consists of a carefully chosen and perfectly balanced combination of Tao practices – you will be guided through: Meditation, Healing Qigong, Traditional Chinese Medicine,…
Also Mantra and other healing and recovery techniques are part of this week. There will be ample time and space for personal rest and reflection.

So if you are seeking to:

• Get out of your head and deepen your connection with your body
• Achieve deep, lasting recovery and renewed energy
• Attain more stability, clarity, and shift your perspective
• Reconnect with your inner resources such as (self) love, libido, intuition, etc.
• Gain insights and deeper wisdom
• Experience transformation and personal/spiritual growth

Or simply relax in a forest environment with a beautiful group of people, then this is your invitation to join our summer retreat.

We look forward to embarking on this wonderful journey together.
For more information about the retreat and to register, please visit:

Tao Summer Retreat 2024

You can find more information about Carsten on

our new website (in German).

Warm regards,
Carsten Dohnke Support Team

Read more:
Throughout this special week, we will gradually build up to Taoist practices. We will start by relaxing and restoring the physical body, allowing you to release more and move towards stillness and meditation. In this safe, loving, and carefully crafted atmosphere, whatever you need to stay stable, vital, clear, or simply stay with yourself during these challenging and changing times will naturally emerge.
Tao enthusiasts will recognize the higher practices (inner alchemy) alongside Kan & Li during this week. Inner alchemy has the power to guide you to an inner pole of peace, tap into inner resources that are difficult to access in daily life and transform them into new healing power. This contributes significantly to deep physical and emotional healing, provides more vitality, stability, and clarity, and opens the door to spiritual awakening.
For those unfamiliar with Tao or inner alchemy, this is not a problem. With over 40 years of diverse intensive training, Carsten is able to guide you through this experience with simplicity during this week, without requiring you to master the technique. If you’re completely new, you can also book the first 3 or 4 days of Inner Alchemy: Healing Qigong and Compassion Meditation.

Carsten will conduct this week’s sessions in English.
Carsten’s partner Dewi De Waele is co-teacher.

carsten2

Carsten Dohnke (1963) is een internationaal erkend en gewaardeerd leraar in Qigong, Tai chi en meditatie met 30 jaar ervaring. Ook is hij ontwikkelaar en opleider van de internationale leergang tot Qigong leraar. Deze leergang geeft hij in Duitsland en België. Inmiddels is er een aantal Vlaamse en Nederlandse studenten intensief bij de leergang betrokken en opgeleid.

Hij volgde een universitaire studie Chinese taal en filosofie waarin hij cum laude afstudeerde. Hij leefde 4 jaar in Taiwan en studeerde bij oude Shaolin meesters Kungfu en meditatie. Hij is inmiddels 18 jaar leerling en assistent van Mantak Chia (Tao Yoga) en is in de leer geweest bij meester Li Jun Feng (Shengzhen Qigong). Momenteel is hij leerling bij meester Shangshi.

Carsten Dohnke heeft kennis van Qigong, TCM (Traditional Chinese Medicin), Innerlijke Alchemie, de Mystieke school, het Taoisme en meditatie en helingsbehandelingen. Hij heeft een groot scala aan didactische vaardigheden en weet kennis en het aanleren van bewegingen in de Qigong op een prettige en speelse manier over te brengen.

healingtao.info download