Mantak Chia

For English scroll down

Mantak Chia

Ontdek jouw innerlijke kracht met Healing Tao grootmeester Mantak Chia

Meld je aan voor zijn unieke workshops!

Van 13 tot 18 oktober 2023 in Amersfoort

Na vier jaar komt grootmeester Mantak Chia (79) weer naar Nederland! Een unieke kans om workshops te volgen bij de grondlegger van de Healing Tao. Mantak Chia brengt een gereedschapskist vol vaardigheden, kennis en ervaring mee, die hij met humor en gevoel voor traditie overdraagt. De kern van zijn werkwijze is simpel:

JUST DO IT

Voor alle niveaus

Of je nu nieuw bent in de wereld van Healing Tao of al veel ervaring hebt, iedereen kan meedoen. Alle workshops bieden een prachtige kans om het krachtige energieveld van Mantak Chia te ervaren. Ga mee op deze speelse ontdekkingstocht naar jouw levensenergie en meld je nu aan voor deze bijzondere ervaring.

Leer van de grootmeester zelf!

Video

Meld je aan 

Programma en kosten

Lezing Interne Alchemie en Transformatie

Vrijdagavond 13 oktober 2023

19:30 – 21:30 uur

Early Bird € 30,- bij aanmelding voor 15 juli 2023

Reguliere prijs € 33,- bij aanmelding na 15 juli 2023

Gratis als je aan een workshop meedoet

Informatieve basislezing voor iedereen die geïnteresseerd is in Healing Tao. Mantak Chia legt kort de basisprincipes uit van de Taoïstische alchemie, heling en de weg van verandering.
• Hoe Healing Tao werkt met Qigong bewegingsoefeningen en meditaties.
• Hoe je je aandacht naar binnen richt en je energie – Qi – waarneemt en beheert.
• Hoe je helende levensenergie opwekt en laat stromen om bijvoorbeeld blokkades of

   spanningen op te lossen.
• Hoe je je organen en weefsels, en daarmee je emoties, energetisch opschoont en

   balanceert.

Workshop Healing Tao Basis emotionele balans

Zaterdag 14 & zondag 15 oktober 2023

10:00 – 17:30 uur

Early Bird € 300,- bij aanmelding voor 15 juli 2023

Reguliere prijs€ 333- bij aanmelding na15 juli 2023

Nog nooit Healing Tao gedaan? Dan is deze workshop speciaal voor jou. Het weekend is ook uitstekend geschikt om je basisniveau verder te verstevigen en verankeren.

Zes Helende Klanken

Een krachtige, harmoniserende klankreis. Ontdek de helende klanken uit de Healing Tao en welke bewegingen erbij horen. Leer hoe deze eenvoudige geluiden – die je zelf maakt – je organen reinigen, je emoties reguleren, je energie versterken en je lichaam opladen.

 Innerlijke Glimlach

De meest fundamentele oefening binnen de Healing Tao. De Innerlijke Glimlach is een meditatie waarin je subtiel, inwendig lacht naar jezelf en je vitale organen. Je richt je op dankbaarheid, zelfliefde en compassie en creëert zo zelfheling en positieve energie.

 Kleine Hemelse Kringloop

Essentiële basisoefening in energiecirculatie. Leer de Kleine Hemelse Kringloop en ontdek hoe je je levensenergie gericht in jezelf kunt laten rondgaan om zo je hele systeem op te laden, te vitaliseren en te balanceren.

 

Meld je aan 

Workshop Wisdom Qigong 1 & Iron Shirt 1

Maandag 16 t/m woensdag 18 oktober 2023

10:00 – 17:30 uur

Early Bird € 430,- bij aanmelding voor 15 juli 2023

Reguliere prijs € 480,- bij aanmelding na 15 juli 2023

Workshop voor als je ervaring hebt met Healing Tao. Je hebt net het weekend Healing Tao Basis gevolgd, of volgde deze al eerder bij Mantak Chia. Je kunt ook meedoen als je de basiscursus volgde bij een andere docent.

In deze workshop geeft Mantak Chia twee elkaar aanvullende Qigong-series: Wisdom Qigong 1 en Iron Shirt 1 Qigong.

Wisdom Qigong 1

Je leert hoe uit je hoofd komt en in je hoofd kunt ‘zijn’. Je kalmeert je geest en leert verschillende delen van je hersenen op te schonen, te balanceren, voeden en activeren.

Hoe?

Door gebruik te maken van de energie van je andere twee wijsheidscentra: je buik- en hartcentrum, ofwel de onderste en middelste tantien. Je hersenen vormen je bovenste tantien. Je leert deze drie centra op elkaar afstemmen.

Je doet specifieke bewegingsoefeningen en meditaties voor verschillende delen van de hersenen. Zo laat je oude stress en stagnatie los, breng je energie – Qi – naar je hersenen en creëer je nieuwe focus en helderheid.

Iron Shirt 1 Qigong
Hiermee bouw je energie en robuuste innerlijke kracht op. Je creëert innerlijke structuur en daarmee een stevige bedding waardoor jouw energie nog optimaler kan stromen.

Hoe?

Je doet ademhalingsoefeningen en meditaties, die je organen en klieren ontspannen en voeden. Met uitgekiende houdingen herstel en versterk je via je pezen, gewrichten, bindweefsel, botten en beenmerg de structuur van je lichaam. Dit heeft een regenererend en verjongend effect.

 

Zo leer je van binnenuit een ‘ijzeren hemd’ creëren dat je kracht, energie en weerbaarheid geeft.

De voertaal tijdens alle workshops is Engels!

Meld je aan

Locatie

Hotel NH Amersfoort, Stationsstraat 75, 3811 MH Amersfoort
Het is slechts 5 minuten lopen vanaf station Amersfoort.
Kom je met de auto? Je kunt parkeren op het hotelterrein: € 1,50 per uur (max € 15,- per dag, je kunt geen parkeerplek reserveren).

Bekijk de route

Korting bij meerdere workshops


• Doe je een workshop dan is de lezing gratis. Je moet je dan nog wel voor de lezing aanmelden.
• Doe je beide workshops en meld je je aan voor 15 juli 2023, dan betaal je € 690,- (Early Bird) in plaats van € 730.
• Doe je beide workshops en meld je je aan na 15 juli 2023, dan betaal je € 770,- in plaats van € 813.

Korting voor Healing Tao docenten (in opleiding)

Voor Mantak Chia is het belangrijk dat Healing Tao docenten op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen. Ben je Healing Tao docent (in opleiding)? Dan krijg je 10% extra korting. Geef bij het aanmelden aan of je docent (in opleiding) bent en door wie je gecertificeerd bent.

Aanmelden
Je kunt je aanmelden via de MELD JE AAN button. Houd er rekening mee dat je slechts één persoon tegelijk kunt aanmelden en dat je voor elke aanmelding een persoonlijk (uniek) e-mailadres moet opgeven. Na je inschrijving ontvang je een betaalverzoek voor de workshops die je hebt geboekt. Zodra we je betaling hebben ontvangen, ben je officieel geregistreerd. Tot die tijd sta je op de wachtlijst en is er geen garantie op deelname.

Ervaar zelf de rijkdom en wijsheid van deze eeuwenoude traditie.

Meld je aan 

Hier extra filmpje van MC

Video

Annuleringsvoorwaarden


• Annuleren kan alleen via e-mail: info@healingtao.info
• Bij annulering worden € 20,- administratiekosten ingehouden.
• Tot 4 weken voor de datum van een workshop kan je annuleren. Je krijgt jouw betaalde bedrag minus € 20,- administratiekosten teruggestort.
• Bij annulering tussen 4 en 2 weken voor aanvang van een workshop krijg je 50% van jouw betaalde bedrag teruggestort minus € 20,- administratiekosten.
• Bij annulering minder dan twéé weken voor aanvang van een workshop ben je het volledig betaalde bedrag verschuldigd en krijg je geen geld teruggestort.
• Indien je niet verschijnt op een workshop krijg je geen geld teruggestort.
• Je kunt ervoor kiezen om iemand anders in jouw plaats te laten deelnemen. Geef de naam van diegene aub vooraf door via e-mail.

Annulering/verplaatsing door Stichting Healing Tao


• Stichting Healing Tao is gerechtigd bij onvoldoende deelnemers de aangeboden workshop te annuleren. Mocht een workshop geen doorgang vinden, dan ontvang je daarvan uiterlijk 7 dagen voor aanvang bericht. We storten het volledige bedrag terug.
• Stichting Healing Tao is gerechtigd in het geval van minder deelnemers de locatie van de aangeboden workshop te wijzigen. Mocht dat het geval zijn, dan ontvang je daarvan uiterlijk 7 dagen voor aanvang bericht.
• Stichting Healing Tao is gerechtigd bij zwaarwegende omstandigheden van de docent de aangeboden workshop te annuleren. Bij annulering worden de betaalde kosten volledig teruggestort.

Voor alle verdere vragen en informatie:info@healingtao.info

in English !!!

Mantak Chia

Sign up for his unique workshops!

13 to 18 October 2023 in Amersfoort

After four years, Mantak Chia (79) is coming to the Netherlands again! Grab hold of this wonderful opportunity to attend workshops with the founder of the practical and spiritual Healing Tao. Mantak Chia brings a myriad of skills, knowledge, and experience, which he imparts with humour and a sense of tradition. The core of his approach is simple:

JUST DO IT

For all levels

Whether you are new to the world of Healing Tao or an experienced practitioner: everyone can participate. All workshops offer the wonderful opportunity to experience Mantak Chia’s powerful energy field. Join us on this playful exploration of your life energy and sign up for this special experience

Learn from the grandmaster himself!

Video

register now’

Program and cost

Lecture Internal Alchemy and Transformation

Friday evening 13 October 2023

7:30 pm – 9:30 pm

Early Bird € 30,- if you register before July 15, 2023

Regular Price € 33,- if you register after July 15, 2023

Free if you attend a workshop

Join us for an informative lecture in which master Mantak Chia will give a brief introduction into the fundamental principles of Taoist alchemy, healing and the path of transformation.
• Learn how Healing Tao works with Qigong movement exercises and meditation practices.
• Learn how to direct your attention inward and perceive and manage your energy or Qi.
• Uncover how to generate healing life force energy, and how to use your energy flow to release blockages and tension.
• Discover how to energetically cleanse and balance your organs and tissues – and thereby your emotions.

Workshop Healing Tao Basics emotional balans

Saturday 14 & Sunday 15 October 2023

10 am – 5:30 pm

Early Bird € 300,- if you register before 15 July, 2023

Regular Price € 333,– if you register after 15 July, 2023

Have you never done healing tao before? this basics workshop is especially for you! The also provides an excellent opportunity to further strengthen and anchor your basic level.

Six Healing Sounds

A powerful, harmonizing sound journey. Discover the healing sounds from the Healing Tao and the corresponding movements. Learn how these simple sounds cleanse your organs, regulate your emotions, strengthen your energy, and recharge your body.

Inner Smile

The most fundamental exercise within the Healing Tao. The Inner Smile is a meditation in which you subtly and internally smile to yourself and your vital organs. You focus on gratitude, self-love, and compassion. In this way you create self-healing and positive energy.

Microcosmic Orbit

The essential, basic exercise in energy circulation. Learn the Microcosmic Orbit and discover how you can direct your life force energy to circulate through your system in order to recharge, vitalize, and balance yourself.

register now’

Workshop Wisdom Qigong 1 & Iron Shirt 1

Monday 16 to Wednesday 18 October 2023

10 am – 5:30 pm

Early Bird € 430,- if you register before 15 July, 2023

Regular Price € 480,- if you register after 15 July, 2023

Three-day workshop for participants with Healing Tao experience: you’ve followed Mantak Chia’s Healing Tao Basics workshop this weekend of before, or learned Healing Tao basics from another Healing Tao teacher.

In this workshop Mantak Chia will teach two complementary Qigong-series:

Wisdom Qigong 1

Teaches you to ‘just be’ by calming your mind. You will learn to cleanse, balance, nourish and activate different parts of your brain

How?

By using the energy of your other two wisdom centers: your belly and heart center – the lower and middle dantien. Your brain forms your upper dantien. You will learn to regulate and harmonize these three centers.

You do specific movement exercises and meditations for different parts of the brain. In this way you can release stress and stagnation, bring energy to your brain and create new focus and clarity.

Iron Shirt 1 Qigong

Teaches you how to build up energy and inner strength. You create an internal structure and a solid inner foundation which enable an even more optimal flow of your energy.

How?

Through breathing exercises and meditations which relax and nourish your organs and glands. With well-devised postures, you restore and strengthen the structure of your body through your tendons, joints, connective tissue, bones and bone marrow.

This has a regenerative and rejuvenating effect. As such, you learn to create an ‘iron shirt’ that gives you strength, energy and resilience.

The language of instruction during all workshops is English!

register now’

Venue

Hotel NH Amersfoort, Stationsstraat 75, 3811 MH Amersfoort
Only a 5-minute walk from Amersfoort train station.
Coming by car? You can park on the hotel grounds: € 1,50 per hour (max € 15,- per day, you cannot reserve a parking spot).

See the route

Discount if you attend the full program


• If you follow a workshop, you can attend the workshop for free. You do need to register for the lecture though!
• If you follow both workshops and register before 15 July 2023, you pay € 690,- (Early Bird) instead of € 730.
• If you follow both workshops and register after 115 July 2023, you pay € 770,- instead of € 813.

Discount for Healing Tao teachers (in training)
Mantak Chia stimulates Healing Tao teachers to keep up to date with the latest developments. Therefore, if you are a Healing Tao teacher (in training) you receive an extra 10% discount. When signing up, indicate whether you are a teacher (in training), and by whom you are or will be certified.

Register
You can sign up through the REGISTER NOW button. Please note that you can only register one person at a time and that for each registration you need a personal (unique) e-mail address for each registration. After your registration you will receive a payment request for the workshops you have booked. Once we have received your payment, you are officially registered. Until then, you are on the waiting list and there is no guarantee of participation.

Experience the richness and wisdom of this ancient tradition for yourself.

register now’

Extra movie MC

Video

Cancellation Policy


• You may only cancel via email info@healingtao.info
• In the event of cancellation, administration costs of € 20 are withheld from the refund.
• If you cancel up to 4 weeks before the workshop’s start the refund is the amount paid minus administration costs.
• If you cancel between 4 and 2 weeks before the workshop’s start the refund is 50% of the amount paid minus administration costs.
• If you cancel within 2 weeks of the workshop’s start, there is no refund
• Indien je niet verschijnt op een workshop krijg je geen geld teruggestort.
• You may invite someone else to attend in your place. Please email us the person’s name and email address in advance.

Cancellation/change of venue by the Healing Tao Foundation in The Netherlands


• If the number of participants is insufficient, the Healing Tao Foundation in The Netherlands may cancel the workshop, in which case fees already paid will be refunded in full. In such case you will be notified 7 days before the workshop’s start at the latest.
• In case the number of participants is too small for the intended venue, the Healing Tao Foundation in the Netherlands may change the venue to another location. In such case you will be notified 7 days before the workshop’s start at the latest.
• If by force of circumstance the workshop teacher cannot give the workshop, the Healing Tao Foundation in the Netherlands may cancel the workshop, in which case fees already paid will be refunded in full

For further questions and information: info@healingtao.info

 

Grandmaster Mantak Chia (1944) is de grondlegger van het  Universal Healing Tao Systeem.
Geboren in Bangkok Thailand, van Chinese ouders, werd Mantak Chia al vroeg herkend als iemand met een enorme potentie voor spirituele ontwikkeling; op zes-jarige leeftijd werd hij in meditatieve praktijken geïnitieerd door Boeddhistische Monniken.

 Als jongeman beoefende hij Thai boksen, kung fu, aikido, tai chi en kundalini yoga. Van Master Yi Eng in Centraal China kreeg hij de taoïstische esoterische formules voor Interne Alchemie door. Mantak Chia werd ertoe geïnspireerd de tot dan toe streng bewaarde geheime technieken in het Westen te openbaren: het transformeren en in balans brengen van seksuele energie, door deze in de meridiaanstroom (Kleine Hemelse Kringloop) te brengen. Dit komt de klierbalans, botstructuur en peeskracht ten goede en bouwt een vitaal fundament voor de emotionele en spirituele training.

 

Mantak Chia publiceerde tientallen boeken en leerde duizenden cursisten de taoïstische Interne Alchemie. Honderden leerkrachten over de hele wereld werden door hem gecertificeerd. In Nederland zijn er zo’n veertig Healing Tao leerkrachten actief.

 

De Tao Garden Health Center is zijn thuisbasis in Thailand. Van hieruit geeft hij over de hele wereld workshops en lezingen. Naast de al bestaande 35 boeken, brengt nog steeds nieuwe boeken op de markt; zeven ervan zijn in het Nederlands vertaald.

 

www.universal-tao.com is zijn nieuws-website, waar ook alle boeken, DVD’s, posters en werkmateriaal te bestellen is.

www.pacifictao.com is de website waarop alle DVD’s bekeken kunnen worden.

healingtao.info download