Immortal Trainingen

 

Na veel ervaring en studie van de voorafgaande trainingen kun je verder gaan met de volgende fasen op het pad van de innerlijke alchemie: Lesser Kan en Li – Greater Kan en Li – Greatest Kan en Li – Sealing of the five senses – Reunion of Heaven and Man

 

healingtao.info download