Verdiepingstrainingen

Mannentrainingen / vrouwentrainingen

De Healing Tao Basistechnieken en de Healing Love, worden soms alleen voor mannen of vrouwen gegeven; dit kan de intensiteit zowel verhogen als verdiepen. Uitwisseling met elkaar wordt ook meestal eenvoudiger.

Bekkenbodem danstraining

In de dans ontstaat ‘feeling’ met het bekkengebied, (onder)buik en de vrouwelijke voortplantingsorganen. Dit brengt je ook in contact met je eigen seksualiteit.

Hormoon- en klierbalans

Een kennismaking met de verschillende klieren en hun werking, energetisch én spiritueel; er worden technieken aangereikt voor het ontspannen of versterken van de afzonderlijke klieren.

Medical Chi Kung

Een Chi-Kung vorm die via Michael Winn in ons veld is gekomen en die zelfgenezing op gang brengt op fysiek, emotioneel en spiritueel niveau. Er wordt gewerkt met universele- en aarde-energie.

Compassietraining

Het orgaanbewustzijn wordt verdiept, met name ook middels het rechtstreeks “communiceren met de organen”; kent het orgaan het verkrampte en het lege deel, het té yang en het té yin, wordt dit geaccepteerd en is er al enige sprake van neutraliteit?

Energetische Communicatie

Contact met jezelf en je organen houden – ook in communicatieve uitwisseling met de buitenwereld.

Je eigen orgaankennis wordt verdiept én je krijgt begrip voor het anderszijn van de ander.

Orgaan-opstellingen

Dir brengt je een ont-hullend inzicht in de werking van de pure krachten (shen) van de organen en hoe deze krachten zich in jou manifesteren. Je “ziet” hoe je orgaan “er aan toe is”.

healingtao.info download